Akta fötterna!

Kära badgäster!

Efter ommålningen av stora bassängen har vi under lördagen uppmärksammat att det dessvärre finns ett antal partier på bassängbotten som har vassa ytor. Det är gammal färg som har rest sig vid målningen och hårdnat med den nya färgen. Det är små flagor som är svåra att se, men som är vassa.

Under söndag 24/5 håller vi badet öppet 10-18 som planerat, men i stora bassängen uppmanar vi till viss försiktighet. För att undvika skada rekommenderas endast motionssim eller lek som inte innebär kontakt med botten.
De två små bassängerna är inte drabbade och kan nyttjas som vanligt.

Arbete med att åtgärda bassängen pågår och vi beklagar det inträffade.

Årsmöte

Nu är det dags för Valkebobadets årsmöte.

Söndagen den 11 februari kl 16 bjuder styrelsen in alla medlemmar och blivande medlemmar för att ta del av hur den gångna säsongen gick samt för att tycka till om den kommande badsäsongen. Årsmötet äger rum i VSK’s föreningslokal vill Vallen (fotbollsplanerna)

På mötet kommer styrelsen att presentera 2017 års bokslut och verksamhetsberättelse.

Val av ny styrelse ska ske och styrelsen behöver framförallt en ny kassör.
Så du som känner att du vill vara med i vår härliga och roliga styrelse samt bidra till att föreningens ekonomi sköts, ta kontakt med ordförande Anette Salomonsson anesalomon@gmail.com eller med styrelsen styrelsen@valkebobadet.se