Simlek/märkestagning 2019

Himnabadet arrangerar varje år simlek/märkestagning.

Vi kommer i år att erbjuda simlek veckorna 25, 26 och 27, för barn födda 2014 och tidigare. Det går att anmäla sig till en eller flera veckor. Simlek/märkestagningen pågår varje dag dessa veckor, med undantag för midsommarafton då Himnabadet är stängt.

Kostnaden är 200 kr/barn och vecka för medlemmar. För icke medlemmar kostar det 250 kr. Summan betalas in senast 7 dagar efter anmälan till Himnabadets plusgirokonto 169537-8. Obs! Märk betalningen med barnets namn samt kursens namn och kurs-ID. Ex Lisa Karlsson Grodan 1. Gör en betalning per vecka för att underlätta Himnabadets administration. Sista dag för anmälan är 31 maj för samtliga kurser.

Vecka 25:      17 juni – 20 juni                  (4 ggr)
Vecka 26:      24 juni – 28 juni                  (5 ggr)
Vecka 27:        1 juli – 5 juli                      (5 ggr)

Max antal deltagare per grupp är tio st.(gäller samtliga grupper). Vid mindre än fem anmälda platser ställs gruppen in.

Följande tider erbjuds:
v25: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 13.00
v26: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 13.00
v27: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 15.15,
16.00, 16.45, 17.30, 18.15

Passen är 30 minuter långa.

Mer information om respektive grupp och tid finns i Kursplan nedan.

Kursplan. (öppnas i eget fönster)

Anmälan görs direkt på kursplansidan ovan.
Efter anmälan skickas mail till din mailadress med de registrerade uppgifterna.
Ett svarsmail betyder att ert barn fått en plats. Observera att anmälan är bindande.
Vid frågor, kontakta ansvariga via simlek@himnabadet.se.

 

Skön vattentemperatur med fjärrvärme från vår sponsor Tekniska verken.