Årsmöte 2021

Hej!

På Söndag 14/2 kl 16.00 så är det dags för Valkebobadets årsmöte! Mötet kommer ske digitalt!

Länken till mötet finner ni här:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY0ZDAzMDAtN2EwYy00NWMzLWI5NDQtZDA3NTRmNGUxNDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22913f18ec-7f26-4c5f-a816-784fe9a58edd%22%2c%22Oid%22%3a%225a23f920-bfe2-4230-8b95-8e3dd1b14f4e%22%7d

Mötet går även att delta på via mobilen, numret finner ni här:
+46850532341,,625982861#

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *