Coronainformation

Vi på Valkebobadet följer löpande myndigheternas bedömningar och rekommendationer gällande Coronaviruset. Detta inlägg kommer
att hållas uppdaterat med aktuell information om de regler som gäller på Valkebobadet.

För minskad smittspridning har vi vidtagit en rad åtgärder

 • Markeringar och anvisningar för avstånd vid köbildning
 • Bastun är avstängd
 • Utökat städschema
 • Maxgränser för antal personer inomhus, se nedan

Självklart gäller även hos oss eget ansvar från våra besökare, enligt samma rekommendationer som i övrigt i samhället.

Vi vill att du

 • Stannar hemma om du är sjuk!
 • Visar hänsyn och håller avstånd både i bassängen och på gräsytorna
 • Undviker trängsel, vi har stora gräsytor att sprida ut sig på
 • På gräsytor – håller minst 2 meter mellan sällskap
 • I bassängerna – håller avstånd och följer anslagna regler
 • Håller avstånd vid köbildning
 • Före och efter bad – gärna duschar hemma eller i våra uteduschar

Maxantal personer

 • i omklädningsrum: 3 personer
 • i duschrum: 1 person
 • i toalettbås/urinoar: 1 person
 • vid bord: 4 personer – borden får ej flyttas ihop

Då våra ytor är stora och ger goda möjligheter att sprida ut sig bedömer vi inte att vi behöver tillämpa någon maxgräns för antal samtidiga besökare. Detta kan komma att ändras om vi märker att reglerna inte efterlevs. 

Nya direktiv kan komma under säsongen.

Mer information