Extra parkering

Kära badgäster! Vi räknar med att många söker sig till oss under helgens värmebölja, och vi vill be er att i möjligaste mån komma till fots eller med cykel. Ni som ändå behöver ha en bil med er, vänligen parkera i någon av de grönmarkerade ytorna i bilden. Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor, och vi avråder av trafiksäkerhetsskäl från att parkera längs med vägen in mot badet. Välj gärna den nyöppnade gräsparkeringen, det är inte långt att gå! Infart direkt från korsningen Idrottsvägen-Odlaregatan.
 
Välkomna!