Parkeringsförbud på vägen

Från och med idag 22/6 gäller parkeringsförbud på vägen in till Valkebobadet. Förbudet gäller båda sidor av vägen och är infört för att öka säkerheten för framför allt barn som rör sig på och i närheten av vägen samt för att säkerställa framkomlighet för räddningstjänst och ambulans om en olycka skulle inträffa.

När det är fullt på Valkebobadets parkering, nyttja parkeringen vid VSK eller den nya gräsparkeringen.