mapHitta till valkebobadet

Med bil
Kör gamla E4 från Linköping eller Mantorp. Vid rondell i Vikingstad, följ skyltarna med badplats.

Med pendeltåg
Åk till Vikingstad. Från norrgående perrong, gå västerut och passera fotbollsplanerna.

 

Parkering
Parkering är endast tillåten inom de grönmarkerade områdena. Parkera ej på gräsytor och undvik att parkera längs vägen in till Valkebobadet. Observera att 30 km/h hastighetsgräns gäller i hela området!