Valkebobadets Badregler

Du är välkommen till badet om du är helt frisk och inte röker på området!

För att kunna hålla badet så rent och fräscht som möjligt vill vi att du:

 • Duschar utan badkläder och använder tvål och schampo innan du går i bassängen.
 • Enbart badar iklädd avsedda badkläder.
 • Använder badblöja eller motsvarande på dina små barn på hela området; både i bassänger och på andra ytor.
 • Tittar dig omkring när du går hem så inget skräp ligger kvar.
 • Låter bänkar och stolar stå kvar på de platser de står. 

För att få en trygg och säker vistelse på vårt bad vill vi att du:

 • Följer noga anvisningar ifrån badvärd.
 • Tar hänsyn till andra gäster på badet och till personalen.
 • Enbart är i den stora bassängen om du kan simma 25 meter eller har med dig en vuxen.
 • Leker i bassänger eller på gräsytor men inte vid bassängkanten.
 • Enbart använder mjuka leksaker och bollar i bassänger.
 • Håller uppsikt över dina barn!